ERA GARANCIA Realitní kancelář

Den dětí 2021

Den dětí 2021

Vytvořeno dne: 18/06/2021

Akce Den dětí se konala v úterý 1. 6. v odpoledních hodinách. Byli jsme moc rádi, že jsme Den dětí i přes přísná vládní opatření mohli uskutečnit. Počasí nám přálo a tak se v areálu před Vodním světem v Kolíně sešlo v průběhu odpoledne téměř 700 dětí a jejich rodičů. K vysoké účasti jistě přispěla i pozvánka uveřejněná v červnovém Zpravodaji města Kolína a také jsme pozvánku poslali do všech kolínských mateřských i základních škol. Událost jsme také sdíleli na Facebooku, kde jsme oslovili téměř 14 tisíc uživatelů. Děti i rodiče byli moc rádi, že mohou po dlouhé době, kdy se nemohli zúčastnit žádné hromadné volnočasové aktivity, strávit příjemné odpoledne plné her a radostných aktivit. I proto se před branami Vodního Světa tvořila fronta, která přilákala další návštěvníky, kteří do té chvíle možná o Dni dětí ani nevěděli. U vstupu jsme po kontrole testů na Covid-19 s každým dětským účastníkem vyplnili soutěžní lístek, se kterým pak obešel 6 soutěžních stanovišť a splnil jednotlivé úkoly. Děti letos malovaly obrázek, házely míčky a kroužky na cíl, skákaly v pytlích, běhaly s míčkem na lžíci a kopaly na bránu. Na stanovištích děti po splnění úkolu obdržely razítko do soutěžního lístku a s vyplněným lístkem poté došly zpět na start, kde dostaly malé dárečky. Kromě soutěžních stanovišť byl pro děti i jejich rodiče připraven veselý fotokoutek, kde se přizdobili rekvizitami a nechali se vyfotit. Velký úspěch měl u dětí také skákací hrad a představení O kamarádství loutkového divadélka Kůzle. Místo před divadélkem bylo zcela zaplněné dětmi všech věkových skupin i přihlížejícími rodiči. Celým odpolednem provázela moderátorka s profesionálním ozvučením, díky kterému se celým areálem rozléhaly oblíbené dětské písničky. Z odevzdaných soutěžních lístků jsme po Dni dětí vylosovali 10 šťastlivců, kterým byly předány hodnotné dárky. Podle ohlasů mnohých účastníků se akce velice vydařila a všichni se těší na další ročníky. Zvláštní poděkování patří vedení a pracovníkům SMSK, a. s., kteří připravili prostor před Vodním světem.